Užpildykite užklausos formą

Kaip tapti nariu?

KAS GALI TAPTI KREDITO UNIJOS NARIU (-E)?

Kredito unijos tikraisiais nariais, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, gali tapti veiksnūs fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Unijos nariais gali būti fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos rajono savivaldybės, kurioje įregistruota unijos buveinė, teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių šių savivaldybių teritorijose.

Kredito unijos asocijuotais nariais gali būti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ir kitų kredito unijos įstatuose nurodytų savivaldybių, kurios ribojasi su šia savivaldybe, teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:

1) asociacijos, profesinės sąjungos, profesinių sąjungų susivienijimai, religinės bendruomenės ir bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, šeimynos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;

2) kredito unijos narių – fizinių asmenų – individualios įmonės, taip pat tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, kuriose kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šiame punkte nurodyti juridiniai asmenys gali būti kredito unijos asocijuotais nariais, jeigu jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų vidutinių, mažų ir labai mažų įmonių sąvokų apibrėžtį.

KAIP FIZINIAM ASMENIUI TAPTI KREDITO UNIJOS NARIU (-E)?

Atvykite į kredito uniją ar jos skyrių, užpildykite prašymą tapti kredito unijos tikruoju nariu, atidarykite sąskaitą bei pateikite šiuos dokumentus:

1. Galiojantį asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
2. Esant poreikiui įrodyti, kad atitinkate narystės kriterijų, pažymą iš darbovietės, studento pažymėjimą ar pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
3. Fizinio asmens anketą;
4. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
5. Įsigykite privalomąjį 30 EUR vertės pajų ir sumokėkite vienkartinį įstojimo mokestį.

KAIP JURIDINIAM ASMENIUI TAPTI KREDITO UNIJOS NARIU?

Atvykite į kredito uniją ar jos skyrių, užpildykite prašymą įstoti į kredito unijos asocijuotus narius, atidarykite sąskaitą bei pateikite šiuos dokumentus:

1. Juridinio asmens anketą;
2. Juridinių asmenų registro išrašą (kopiją);
3. Juridinio asmens steigimo sutartį (kopiją);
4. Juridinio asmens įstatus (kopiją);
5. Juridinio asmens akcininkų registrą (jei tai nėra aprašyta steigimo sutartyje, įstatuose) (kopiją);
6. Juridinio asmens vadovo asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
7. Juridinio asmens valdymo organo sprendimą dėl juridinio asmens stojimo į kredito uniją ir 30 EUR pajaus išpirkimo, įgalioto asmens dokumentams pasirašyti paskyrimą.

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai