Užpildykite užklausos formą

Atnaujintas pranešimas dėl eilinio visuotinio narių susirinkimo

2020 m. Kovo 16 d.

Reaguodami į 2020-03-14 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos laikotarpiu nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val., informuojame, kad Biržų kredito unijos eilinis Visuotinis narių susirinkimas bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto, t. y. atvykus į kredito uniją jos darbo metu, susipažinus su Visuotinio narių susirinkimo dokumentais užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

2020 m. kovo 16 d. neįvykus Biržų kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2020 kovo 24 d. 11 val., Biržų kredito unijos patalpose, adresu J. Janonio g.2-2, Biržai, tačiau  numatytas eilinis visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas.

Kviečiame narius balsuoti iš anksto (narys gali balsuoti tik vieną kartą), užpildant išankstinį bendrąjį balsavimo biuletenį Biržų kredito unijoje, adresu J. Janonio g. 2, Biržai, ir išreikšti savo nuomonę kiekvienu eilinio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu:

  1. Valdybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  2. Paskolų komiteto ataskaita ir jos įvertinimas.
  3. Vidaus audito vadovės ataskaita ir jos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių atskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių  ataskaitų tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  7. Narių, neatitinkančių kredito unijos nariams keliamų reikalavimų, pašalinimo iš Biržų kredito unijos svarstymas.

Nario išankstinis balsavimo biuletenis pateiktas iki 2020 m. kovo 24 d. 11:00 val. eilinio Visuotinio narių susirinkimo, bus įskaičiuotas į bendrąjį balsų kiekį pakartotiniame eiliniame Visuotiniame narių susirinkime.

Kredito unijos nariai apie Visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus bus informuojami LR Kredito unijų įstatyme nustatyta tvarka. Su priimtais sprendimais galėsite susipažinti Biržų kredito unijoje, adresu J. Janonio g. 2-2, Biržai.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį Visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: Aušrinė Poškienė, tel. nr.   +370 450 36268, el. p. birzai@kreda.lt.

Biržų kredito unijos valdyba