Užpildykite užklausos formą

Skundų nagrinėjimas

Biržų kredito unija ypatingą dėmesį skiria kokybiškų paslaugų ir produktų, kurie atitiktų Klientų lūkesčius ir suteiktų vertę, teikimui bei nuolatiniam jų tobulinimui. Atsižvelgiant į tai, žinojimas, kokiose situacijose Jus nuvylėme, suteikia mums galimybę pasitaisyti bei užtikrinti gerą aptarnavimą ne tik Jums, bet ir kitiems Klientams.

Tais atvejais, kai esate nepatenkinti Biržų kredito unijos teikiamomis paslaugomis, nusiskundimą, galite pateikti Jums patogiausiu bei priimtiniausiu būdu:

  Interneto banke Unijos padalinyje El. paštu Paštu
Kaip pateikti nusiskundimą? Prisijunkite prie eKREDA interneto banko ir parašykite mums žinutę, temos laukelyje pasirinkę „Pretenzija“. Atvykus į Uniją, Unijos darbo laiku. Skundo formą galite rasti ČIA. Parašykite mums birzai@kreda.lt. El. laiške užpildykite formą ir persiųskite skanuotus priedus. Skundo formą galite rasti ČIA. Siųskite laišką adresu Janonio g. 2-2, LT-41148 Biržai. Laiške pridėkite užpildytą formą ir priedus. Skundo formą galite rasti ČIA.

Atminkite, kad nusiskundimą Biržų kredito unijai galite pateikti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, sužinojote, arba turėjote sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą.

Kad galėtumėme Jums atsakyti, raštu pateikdami nusiskundimą, nepamirškite įtraukti šių duomenų:

  • Vardo pavardės ar įmonės pavadinimo (jeigu esate juridinis asmuo);
  • Asmens kodo ar įmonės kodo (jeigu esate juridinis asmuo);
  • Kontaktinių duomenų: gyvenamosios vietos adreso, telefono nr., el.pašto adreso;
  • Teikiamų dokumentų sąrašo (jeigu tokius siunčiate), kai išdėstote nusiskundimą.

Pažymime, kad pateiktas nusiskundimas privalo būti pasirašytas, o tuo atveju, jeigu teikiamas el. paštu – pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Visi Biržų kredito unijos gauti nusiskundimai bus nagrinėjami tik tuo atveju, kai jie yra parengti tvarkingai ir įskaitomai, juose yra pateikta aukščiau nurodyta Kliento informacija ir duomenys. Jeigu kuris nors vienas iš aukščiau nurodytų privalomų duomenų nepateikiamas, nusiskundimą gavusi Biržų kredito unija, siekdama tinkamai parengti Jums atsakymą, turi teisę paprašyti papildyti pretenziją ar paklausimą.

Jūsų pateiktus nusiskundimus nagrinėja atsakingi Biržų kredito unijos darbuotojai. Gavę Jūsų nusiskundimą, jie atsakymą neatlygintinai pateiks per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Ypatingais atvejais, kai nusiskundimui nagrinėti reikia išsamaus tyrimo, atsakymo pateikimo terminas gali būti ilgesnis nei pirmiau nurodyti terminai, tačiau apie tokią būtinybę pratęsti terminą bankas Jus informuos raštiškai.

Informuojame, kad, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos bankui priskirta kompetencija spręsti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo, todėl tuo atveju, jei Biržų kredito unijos pateiktas atsakymas Jūsų netenkina, dėl kilusio ginčo sprendimo Jūs turite teisę per vienus metus nuo kreipimosi į Biržų kredito uniją keiptis į Lietuvos banką adresu: Totorių g. 4, Vilnius. Daugiau informacijos apie Lietuvos banko nagrinėjimus ginčus pateikiama interneto svetainėje http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas.

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai