Užpildykite užklausos formą

BIRŽŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI: DĖL PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

2023 m. Kovo 27 d.

Neįvykus Biržų kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui 2023 m. kovo 24 d., šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2023 kovo 30 d. 11 val., Biržų kredito unijos patalpose J. Janonio g. 2-2, Biržai.

DARBOTVARKĖ

  • Valdybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  • Paskolų komiteto ataskaita ir jos įvertinimas.  
  • Vidaus audito vadovės ataskaita ir jos įvertinimas.
  • Metinių finansinių atskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių  ataskaitų tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  • 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  • Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  • Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  • Už einamas Biržų kredito unijos vadovų pareigas 2023 metams atlygio nustatymas.
  • Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  • Įstatų keitimas.

 Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu J. Janonio g. 2-2, Biržai.

Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2023 balandžio 3 d. Biržų kredito unijos patalpose adresu J. Janonio g. 2-2, Biržai arba tinklapyje www.birzukreditounija.lt.

Telefonas pasiteiravimui: 8450-36268, birzai@kreda.lt

Biržų kredito unijos valdyba

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai