Užpildykite užklausos formą

BIRŽŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI: DĖL PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

2022 m. Kovo 21 d.

Neįvykus Biržų kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui 2022 m. kovo 21 d., šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2022 kovo 28 d. 11 val., Biržų kredito unijos patalpose (J. Janonio g. 2-2, Biržai).

Reaguodami į besitęsiančią pandemijos situaciją visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, informuojame, kad Biržų kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas.

Kviečiame kredito unijos narius balsuoti iš anksto (narys gali balsuoti tik vieną kartą), užpildant išankstinį bendrąjį balsavimo biuletenį Biržų kredito unijoje (J. Janonio g. 2-2, Biržai) ir išreikšti savo nuomonę pristatytais eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais:

  1. Valdybos ataskaita ir jos įvertinimas;
  2. Paskolų komiteto ataskaita ir jos įvertinimas;
  3. Vidaus audito vadovės ataskaita ir jos įvertinimas;
  4. Metinių finansinių atskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas;
  5. 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;

Nario išankstinis balsavimo biuletenis, pateiktas iki 2022 m. kovo 28 d. 11 val. eilinio visuotinio narių susirinkimo bus įskaičiuotas į bendrąjį balsų kiekį pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime.

Kredito unijos nariai apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus bus informuojami LR Kredito unijų įstatyme nustatyta tvarka. Su priimtais sprendimais galėsite susipažinti Biržų kredito unijoje J. Janonio g. 2-2, Biržai.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: Aušrinė Poškienė, tel. +370 450 36 268, el. p. birzai@kreda.lt.

Biržų kredito unijos valdyba

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai