Užpildykite užklausos formą

BIRŽŲ KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2023 m. Balandžio 03 d.

Informuojame apie 2023.03.30 11 val. adresu: J. Janonio g. 2, Biržai vykusio Biržų kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

 1. Valdybos ataskaita ir jos  įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. Paskolų komiteto ataskaita ir jos įvertinimas. 
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. Metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  Nuspręsta: 2022 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.
  Nuspręsta: visą  2022 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą.
  Nuspręsta atsiskaityti su nariais gavus LB leidimą.
 1. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  Nuspręsta: patvirtinti  2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
 1. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  Kęstutis Armonas 131 balsu išrinktas valdybos nariu.
  Otilija Stirkienė 131 balsu išrinkta valdybos nare.
  Jūratė Ratnikienė 131 balsų išrinkta valdybos nare.
  Audrius Balčiūnas 131 balsu išrinktas valdybos nariu.
  Tomas Indriliūnas 131 balsu išrinktas valdybos nariu.
  Kęstutis Armonas 130 balsų išrinktas valdybos pirmininku.
 1. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  Zenonas Prašmantas 130 balsų išrinktas paskolų komiteto nariu.
  Aušrelė Vaitkevičienė 130 balsų išrinkta paskolų komiteto nare.
  Sandra Armonienė 130 balsų išrinkta paskolų komiteto nare.
  Gailutė Tamulėnienė 130 balsų išrinkta paskolų komiteto nare.
  Jurijus Klepeckas 130 balsų išrinktas paskolų komiteto nariu.
  Zita Astrauskienė 130 balsų išrinkta paskolų komiteto nare.
  Gediminas Arnašius 130 balsų išrinktas paskolų komiteto nariu.
  Zenonas Prašmantas 130 balsų išrinktas paskolų komiteto pirmininku.
 1. Už einamas Biržų kredito unijos vadovų pareigas 2023 metams, atlygio nustatymas.
  Nuspręsta: Patvirtinti 2023 finansiniais metais valdybos nariams ir paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto atlygiui bendrąją sumą 8500 EUR (privalomi sumokėti mokesčiai įskaičiuoti į šią sumą), iš jos:
  1062 eur skiriama valdybos pirmininkui;
  637 eur skiriama kiekvienam valdybos nariui (4 nariai).
  1062 eur skiriama paskolų pirmininkui;
  638 eur skiriama kiekvienam paskolų komiteto nariui (6 nariai).
 1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  Nuspręsta: suteikti valdybai įgaliojimus priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo visam kadencijos laikotarpiui.
 1. Įstatų keitimas.
  Nuspręsta: Tvirtinti naują įstatų redakciją.

Detaliau apie Biržų kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo metu priimtus nutarimus teiraukitės telefonu +370 450 36268 arba el. paštu birzai@kreda.lt.

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai