Užpildykite užklausos formą

BIRŽŲ KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2021 m. Balandžio 02 d.

Informuojame apie 2020 m. kovo mėn. 25 d. 11 val. adresu: J. Janonio g. 2, Biržai vykusio Biržų kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

 • Valdybos ataskaita ir jos  įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 • Paskolų komiteto ataskaita ir jos įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.                                                   
 • Vidaus audito tarnybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 • Metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  Nuspręsta: 2020 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.
  Nuspręsta: visą  2020 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą.
 • 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  Nuspręsta: patvirtinti  2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
 • Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  Nuspręsta: nustatyti biudžete 6000 Eur sumą metinėms išmokoms (tantjemoms) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams.
 • Įstatų keitimas.
  Nuspręsta: tvirtinti įstatų pakeitimus.

Detaliau apie Biržų kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo metu priimtus nutarimus teiraukitės telefonu +370 450 36268 arba el. paštu birzai@kreda.lt.

Biržų kredito unijos valdyba

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai