Užpildykite užklausos formą

EILINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2023 m. Kovo 03 d.

2023 m. kovo 24 d. 11 val. šaukiamas Biržų kredito unijos, buveinės adresas J. Janonio g. 2-2, Biržai eilinis visuotinis narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ

  • Valdybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  • Paskolų komiteto ataskaita ir jos įvertinimas.  
  • Vidaus audito vadovės ataskaita ir jos įvertinimas.
  • Metinių finansinių atskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių  ataskaitų tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  • 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  • Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  • Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  • Už einamas Biržų kredito unijos vadovų pareigas 2023 metams atlygio nustatymas.
  • Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  • Įstatų keitimas.

            Registracija vyks nuo 10 val. 30 min. Neįvykus visuotiniam susirinkimui numatytu laiku, bus šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2023 kovo 30 d. 11 val. Biržų kredito unijoje J. Janonio g. 2-2, Biržai.

             Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu J. Janonio g. 2-2, Biržai.

Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2023 balandžio 3 d. Biržų kredito unijos patalpose adresu J. Janonio g. 2-2, Biržai arba tinklapyje www.birzukreditounija.lt.

Telefonas pasiteiravimui: 8450-36268, birzai@kreda.lt

Biržų kredito unijos valdyba

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai