Užpildykite užklausos formą

Eilinis visuotinis narių susirinkimas

2020 m. Vasario 21 d.

2020 m. kovo 16 d. 11 val.  Biržų kredito unijos patalpose (J. Janonio g. 2 – 2, Biržai), šaukiamas Biržų kredito unijos (buveinės adresas J. Janonio g. 2 – 2, Biržai), eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę: 

  1. Valdybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  2. Paskolų komiteto ataskaita ir jos įvertinimas.
  3. Vidaus audito tarnybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  7. Narių, neatitinkančių kredito unijos nariams keliamų reikalavimų, pašalinimo iš Biržų kredito unijos svarstymas.

Registracija – nuo 10 val. 30 min.

Neįvykus visuotiniam kredito unijos narių susirinkimui numatytu laiku, bus šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2020 m. kovo 24 d. 11 val. Biržų tvirtovės arsenalo salėje II a., adresu Radvilos g. 3, Biržai.

Telefono numeris pasiteiravimui: +370 450 36268