Užpildykite užklausos formą

Kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo nutarimai

2020 m. Kovo 25 d.

2020 m. kovo 24 d. įvyko Biržų kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu priimti nutarimai:

 • Valdybos ataskaita ir jos  įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 • Paskolų komiteto ataskaita ir jos įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.                                                   
 • Vidaus audito tarnybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 • Metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  Nuspręsta: 2019 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.
  Nuspręsta: visą  2019 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą.
 • 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  Nuspręsta: patvirtinti  2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
 • Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  Nuspręsta: nustatyti biudžete 6000 Eur sumą metinėms išmokoms (tantjemoms) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams.
 • Narių, neatitinkančių kredito unijos nariams keliamų reikalavimų, pašalinimo iš Biržų kredito unijos svarstymas.
  Nuspręsta: pašalinti 2 narius, kurie neatitinka Biržų kredito unijos nariams keliamų reikalavimų.

Detaliau apie Biržų kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo metu priimtus nutarimus teiraukitės telefonu +370 450 36268 arba el. paštu birzai@kreda.lt.