Užpildykite užklausos formą

PRIE KREDA GRUPĖS PRISIJUNGIA 3 UNIJOS – RINKOS DALIS AUGA IKI 36 PROC.

2022 m. Gruodžio 27 d.

Kreda 2022 12 20 35224Prie Jungtinės centrinės kredito unijos „Kreda“ prisijungė trys persitvarkančios unijos – RATO, „Saulėgrąža“ ir „LTL“. Po prisijungimo, „Kreda“ grupės unijų skaičius išaugo iki 14, valdomas turtas padidėjo 59 proc. iki 428,16 mln. eurų, indėliai išaugo 69 proc. iki 351,28 mln. eurų, o paskolų portfelis – 58 proc. iki 331,67 mln. eurų. Kapitalas atitinkamai augo 44 proc. proc. iki 38,70 mln. eurų, užimama rinkos dalis tarp kredito unijų pagal turtą nuo 22 proc. padidėjo iki 36 proc.

„Naujų narių prisijungimas reikšmingai prisideda stiprinant „Kreda“ grupės pozicijas. Prie mūsų prisijungė stiprios unijos, veikiančios Vilniaus mieste ir apskrityje, tai plečia grupės paslaugų prieinamumą esamiems ir būsimiems nariams. Siekiame kokybiškos plėtros, tad  prioritetą teikiame stabiliai veikiančioms, patikimą reputaciją turinčioms unijoms. Naujai prisijungusios unijos įvertino mūsų valdymo modelio efektyvumą ir sprendimų priėmimo greitį “, – sako Jolita Česonienė, „Kreda“ Jungtinės centrinės kredito unijos Administracijos vadovė.

Naujų unijų atėjimą lėmė Lietuvos banko inicijuota kredito unijų sektoriaus reforma, kuriai buvo aktyviai ruošiamasi kelerius metus ir kuri turėtų būti užbaigta iki 2022 m. pabaigos. Prisijungusių unijų klientams jokių atskirų veiksmų imtis nereikia – aktualios paslaugos bus teikiamos įprastai, galios visos sudarytos sutartys.

RATO kredito unija, tapdama „Kredos“ nare, sustiprins grupę savo turima verslumo kompetencija, ilgamete profesine patirtimi, pelninga veikla, taip pat sieks pasisemti gerosios verslo ir rizikos priežiūros praktikos iš kitų grupės narių. 

„Tikime, kad narystė „Kreda“ grupėje suteiks naudingos sinergijos toliau plečiant veiklos apimtis bei efektyvinant vidaus kontrolės procesus. Dėkojame už pasitikėjimą ir konstruktyvią diskusiją, vedant derybas prisijungiant prie grupės“, – komentuoja RATO kredito unijos Administracijos vadovas Vladislav Jančis.

Kredito unijos „Saulėgrąža“ Administracijos vadovas Gintautas Piragius prisijungimą prie grupės įvardija kaip vieną iš veiklos etapų: „Tai svarbus žingsnis, siekiant tolimesnių mūsų unijos tikslų. Tikimės, kad patirtis Jungtinėje centrinėje kredito unijoje suteiks reikalingų žinių, leis dalintis gerosiomis praktikomis ir įgūdžiais tarp unijų.“

Kreda 2022 12 20 35190Kredito unijos „LTL“ Valdybos pirmininkas ir Administracijos vadovas Ruslanas Telnovas teigia, kad prisijungimas prie „Kreda“ grupės yra dar vienas reikšmingas žingsnis po 10 metų sėkmingos veiklos, kuriuo siekiama ir toliau stiprinti tiek pačią organizaciją, tiek ir jos pozicijas rinkoje. 

„Tapdami Jungtinės centrinės kredito unijos nariais ir investuodami mūsų organizacijos sukauptus finansinius resursus, kompetencijas bei komandos narių ilgametę patirtį bankininkystės srityje, tikime, kad bendradarbiavimas su Jungtine centrine kredito unija ir jos nariais bus darnus bei abipusiai naudingas. Bendra veikla pakels mūsų visų konkurencingumo lygį, užtikrins visų dalyvių darnią plėtrą ir suteiks dar daugiau galimybių mums toliau sėkmingai vystyti savo veiklą bei ateityje pasiekti užsibrėžtų tikslų “, – teigė R. Telnovas. 

Pasak J. Česonienės, prisijungus naujiems nariams, bus siekiama sujungti ir stiprinti kompetencijas, kurti ir siūlyti aktualias ir modernias paslaugas bei finansinius produktus. Taip pat grupėje ir toliau bus integruojami aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir geros valdysenos principai (ESG). 

„Kreda“ grupės patikimumą užtikrina visų Lietuvos banko ir Europos centrinio banko nustatyti normatyvai bei kasmet atliekamas nepriklausomas išorės auditas. Lietuvos bankas „Kreda“ grupę pripažino reikalavimus atitinkančia institucine užtikrinimo sistema. „Kreda“ grupės rizikos rodikliai viršija nustatytus priežiūros institucijų normatyvus. Pavyzdžiui, 2022 m. III ketvirčio duomenimis, padengimas likvidžiuoju turtu siekė 409,09 procentų, kai normatyvas yra 100 procentų, kapitalo pakankamumas siekė 16,65 procentų, kai normatyvas yra 13,4  procentų.