Užpildykite užklausos formą

NUO KORONAVIRUSO PANDEMIJOS NUKENTĖJUSIEMS ŽEMDIRBIAMS – PASKOLOS SU 0,1 - 0,69 PROC. METINĖMIS PALŪKANOMIS

2020 m. Rugsėjo 04 d.

Jasmine Rice Seed Farmer Hand

Lengvatinėmis sąlygomis trejiems metams galima pasiskolinti iki 1 mln. Eur su galimu grąžinimo atidėjimu iki 12-os mėnesių. Išimtinai nuo kovo 16 d. su sunkumais susidūrusius žemės ūkio ir žuvininkystės produkcijos gamintojus tikslinė priemonė pasieks per Biržų kredito uniją.

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) skelbia, kad paskolos suteikiamos neįkeičiant turto. Gavėjui yra taikomas iki 2 proc. (tačiau ne mažiau kaip 150 Eur ir ne daugiau kaip 2 500 Eur) paskolos administravimo mokestis, kuris gali būti apmokėtas paskolos lėšomis.

„Pasirašėme sutartį su ŽŪPGF dėl lengvatinių paskolų teikimo žemės ūkio ir žuvininkystės subjektams, nukentėjusiems nuo COVID-19, ir paskolų teikimo procesas jau prasidėjo, o suinteresuoti asmenys gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos gavimo į  Biržų kredito uniją.  Džiaugiamės, kad ūkininkai aktyviai domisi ir tikimės pasinaudos šia galimybe.“, – teigia  Biržų kredito unijos,  veikiančios su prekės ženklu KREDA, vadovė Aušrinė Poškienė.

Nauja finansinė priemonė – „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ – yra skirta padėti spręsti problemas, kilusias dėl apyvartinių lėšų stygiaus.

Pretenduoti į paskolą gali ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kooperatinės bendrovės, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ar prekyba, bei ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Paskolos neteikiamos: ūkio subjektams, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis; ūkio subjektams, įgyvendinantiems investicinius projektus pagal tam tikrą Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę, jei pagal tą priemonę yra teikiamos paskolos apyvartiniam kapitalui finansuoti; išsimokėti dividendus; mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams; supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių dalyviams; grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams; refinansavimui; asmeniniam turtui, nesusijusiam su ūkine veikla, įsigyti; PVM (išskyrus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka Paskolos gavėjas, nesantis PVM mokėtojas); patirtoms ar numatomoms patirti išlaidoms, kurioms jau buvo suteikta kita paskola.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“.

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai