Užpildykite užklausos formą

Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas - Žemės ūkio paskolų fondo teikiama didesnė parama ūkio subjektams

2020 m. Rugpjūčio 06 d.

Pexels Photo 247470

Biržų kredito unija kartu su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondu didina teikiamą paramą ūkio subjektams, kompensuodamas palūkanas ir garantines įmokas.

Palūkanų kompensavimo sąlygos:

  • Kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kompensuojamos už paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas investicijoms finansuoti, už paskolas trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti;
  • kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba (tiek pripažintoms žemės ūkio, tiek neturinčioms pripažinto statuso, kai veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus) kompensuojamos už paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas investicijoms finansuoti ir iš savo narių jų pagamintai žemės ūkio produkcijai supirkti;
  • kompensuojama: 100 proc. palūkanų, sumokėtų nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir 80 proc. palūkanų, sumokėtų nuo 2021 m. sausio 1 d.;
  • bendras palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo paskolos ar lizingo sutarties pasirašymo dienos;
  • maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija – 8 proc.;
  • imantys paskolas su garantija, kartu su Paraiška garantijai gauti, pateikia Paraišką dėl palūkanų kompensavimo. Jokių kitų papildomų dokumentų pateikti nereikia.

Palūkanų kompensavimas imantiems paskolas be garantijos

Nuo 2020 m. liepos 1 d. UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas administruoja palūkanų kompensavimą už paskolas ir lizingo paslaugas, suteiktas ir be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos.

Norint gauti šią paramą, Žemės ūkio paskolų garantijų fondui reikalingi šie dokumentai:

Ūkio subjektas pateikia:

  • paraišką dėl palūkanų kompensavimo ir joje nurodytus dokumentus,
  • kredito sutarties kopiją (jei jos nepateikia kredito įstaiga).

Kredito įstaiga pateikia:

  • informaciją apie sumokėtas palūkanas.

Paraiškos formą ir kitą informaciją galima rasti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo svetainėje internete www.garfondas.lt.

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai