Užpildykite užklausos formą

ŽŪGPF SIŪLYMAI ŪKININKAMS

2023 m. Vasario 10 d.

Plakatas Birzai A4 Print 1 Copy (2)„Kreda“ grupės unijos  jungiasi prie Žemės Ūkio Garantijų ir Paramos Fondo tarpininkų, ir 2023-02-10 pradeda teikti ir antro etapo lengvatines paskolas ūkininkams, nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje.

KAS TAI?

Teikiamos lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui finansuoti pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“, kurios pagrindas yra 2022 m. kovo 24 d. Europos Komisijos komunikatas reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

Paskolų pagal šią priemonę šiame etape teikimui skirta 30 mln. eurų (2023 m. iki 2023 m. birželio 30 d. teikiamoms paskoloms). Paskolų sutartys pasirašomos iki 2023 m. birželio 30 d.

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 500 tūkst. eurų sumos, neviršijant sumos limito pagal vieną iš sąlygų:

  • 15 proc. paskolos gavėjo vidutinių metinių pardavimo pajamų, gautų iš tinkamų pagal priemonę remti veiklų, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veiklos, per paskutinius tris pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius arba
  • 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška paskolai gauti.

Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui ir turi būti išmokėtos iki 2023 m. birželio 30 d.

Šia finansine pagalba pasinaudoti gali ūkio subjektai, veikiantys žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse. Į mus gali kreiptis tiek esami unijų nariai ūkininkai, tiek ir ūkininkai, kurie nėra unijų nariai.

Tinkamumą gauti lengvatinę paskolą, yra vertinamas vienas iš šių kriterijų:

  • skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (Trumpalaikis turtas – Atsargos / Trumpalaikiai įsipareigojimai) yra mažesnė nei 1;
  • pardavimo pajamos nukrito daugiau kaip 10 proc. (vidutinės mėnesio pardavimo pajamos, gautos iš tinkamų pagal šią finansinę priemonę remti veiklų, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veiklos, laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos paskolai gauti pateikimo lyginamos su vidutinėmis mėnesio pardavimo pajamomis 2021 metais).

Su detalia informacija apie šią priemonę kviečiame susipažinti ČIA.

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai